Er zijn veel vooroordelen over verward gedrag. De meeste mensen met verward gedrag zijn ongevaarlijk en veroorzaken geen overlast.

Door om te kijken naar deze mensen en oog te hebben voor ‘de mens achter de persoon met verward gedrag’ kan tijdig de juiste opvang, zorg en ondersteuning worden geboden om (weer) mee te doen aan het dagelijks leven.