Wat is verward gedrag?

Bij verward gedrag gaat het om mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen.

Verwardheid kan iedereen overkomen en met een klein beetje aandacht en met de juiste hulp kan vaak veel worden bereikt. Verschillende oorzaken kunnen bij verward gedrag een rol spelen, zoals dementie, verslaving, schulden of dakloosheid.

Door om te kijken naar deze mensen kunnen zij op tijd de juiste opvang, zorg en ondersteuning krijgen om (weer) mee te doen aan het dagelijks leven.