Er is soms nog wat onduidelijkheid over verward gedrag. Wat is waar en wat is niet waar? Een aantal voorbeelden:

Waar Veel mensen met verward gedrag krijgen te maken met onbegrip, vooroordelen en buitensluiting.
Waar Door om te kijken naar iemand die hulp nodig heeft, kun je al veel betekenen.
Niet waar Alle mensen met verward gedrag veroorzaken overlast.
Waar De meeste mensen met verward gedrag zijn ongevaarlijk.
Waar Verward gedrag kan iedereen overkomen.
Niet waar ‘Verwardheid’ is hetzelfde als het hebben van een psychische aandoening. Een psychische aandoening kán een oorzaak zijn van ‘verward gedrag’, maar is dat in de meeste gevallen niet.
Waar Niet buiten komen,  kan een uiting zijn van verward gedrag. Je ziet bijvoorbeeld dat gordijnen dicht blijven en dat mensen zich steeds minder laten zien.